Öresten: 17(Rubrik:) Örby sochn

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö

tunnor            laa?
Gunnerhulu hemman                                   1
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde alz                                                 8
                     Höö                                                                                30
                     Humble gårdz stänge            300
Een?äde mull och miäla jordh.
Quarn gångande hööst och wåår.
Skoogh till timbergiärzle suedie
och brännemarck godher.
Mulebete godt.


(Karttext:)
Betes hage med biörke skoogh
Betes mark medh liungh och biörke skoogh.
Maa engh
Gunbodz egor möta
F(?)ickio egor möta
Kiär och träsk
Stenigh mark
Stenigh eng medh biörcke skoogh
Liungh backe
Onyttigh måse
Gunnerhulu
Betes hage medh liung och bärgh
Maa engh
Liungh backe
Maa engh