Öresten:18(Rubrik:) Marckz häradt[1]

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Gräphålmen hemman                                  1/2
                     Ränter[2] smör                        pund
                     Wtsäde alz                                                 3
                                           Höö                                                           12
                     Humble gårdz stänge            200
Een?äde sand och mull jordh.
Skogh till timber giärzle suedie
och brännemark godher.
                     Mulebete godt.


(Karttext:)
Maa engh
Liungh mark
Betes hage medh liungh och granskoogh.
Sanck engh
Hård walz eng medh eeke skoogh
Vtmarken på alla sijdor.
 


[1] ser ut som häradt, kopian ofullständig.

[2] Ranter ms.