Öresten:19(Rubrik:) Örby sochn

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Falghult hemman                                        1
                     Ränter[1] smör 4 pund
  Wtsäde       {brukat          10 2/5
                      obrukat           1 1/5                                  11 3/5
                     Höö                                                                                30
   Humble gårdz stänge                              200
Een?äde suartmylla och miäla jord.
där iblandh stenigh åker och
eeng.
Fiske watn ringa.
Skoogh till giärzle och brännemark
                     nötorfftigh.
                     Mulebete godt.


(Karttext:)
Liung marck
Sanck engh
Seger?å?a egor möta
Liungh backe
Maa engh
Betes hage medh eek och biörke skoogh doch några parker som bärgias kan.
Lindhulta egor möta
Falghult
Betes hage
Stenigh hårdh walz engh medh eek och biörke skoogh
Måsigh[2] kiär eengh medh små buskar.
Betes hage medh eek och biörcke skoogh.
Maa engh.
Kåålarydz egor.


[1] Ranter ms.

[2] Masigh ms.