Öresten: 2-3


 
Notarum Explicatio                                                  
                                                                                       Vtßäde           Höö
                                                                                      tunnor            laaß
1. Rydh hemman                                        ¼
                     Ränter smör                         1 pund
                      Wtßäde alz                                                3 3/10
                                           Höö                                                           10
Eenßäde suartmylla jordh.

2. Krykan ett nybygges hemman
                     Ränter smör                         1 pund                                                     
                     Wtsäde alz                                                 1 4/5
                                           Höö                                                           8
Een?äde sand och mull jordh.

3. Giäddewijk hemman                              1/2
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde alz                                                 4 1/5
                                           Höö                                                           16

Een?äde suartmylla och öhr jord.
Deeße föbemälte hemman haffua sina
nötorfftige lägenheeter i slåtz
skogen såßom ähr dem loffgifuet
Mulebete giärzle brännemarkh och
ållon skogh men till at rifua
näfuer ähr dem förbudit


(Karttext:)

Betes marck
Betes hage
Betz hage
Åhl kijsta
Betz mark
Skiön[1] walz engh
Gropahagen
Betes marck
Betes marck
Stallet
Skiön walz engh
Här möta Grönskoogs egoor
Hulu hage
Liungh backe
Sanck eng, hård walz engh medh små börke skogh öffuergången.
Liungh måße medh eene busker
Betes mark
Valswinåhs
Krykan
Måsigh tuffuig stag walz eengh medh eek och biörke busker
Betes hage
Onyttig måse
Röörwijkz hwla
Giäddewijk
Noor Wäster Söder Öster
Gåsasteen
Kalffuen Lacus
Scala ulnarum
 
Notarum Explicatio
                                                                                       Vtsäde           Höö
                                                                                      tunnor            laaß
1 Öresten medh des egor och lägenheeter
                     Ränter[2] smör
Tredingzträde[3] giärdit  A  11 4/5
Vtsäde i              { giärdit   B  10 3/5 } 39 tunnor
lehr jordh               giärdit   C  16 3/5
                                                                                      }52 3/10
                     Iäppagiärde  3
                     Nygåårdzgiärde  8 2/5
Wtsäde i    {  Wreten  D  1/5(?)   } 13 3/10 tunnor
                     Wreten  E   3/10
                     Wreten  F  1 1/5
                     Obrukat F     1/5

Höö               335    och 3 stackar vthi(?) la?et. ?å för den ene ?å?om för den ander aff effter skrefne hemman i thenna book.
Näfuer, nåteskogh, aff eek och ha?eell
    på slåtz skogen
Fiske watn till lax i åhnan ittem till
    anor slagz fiske i Kalfuen[4] och Öresiön
    rundt om slådtz skogen nötorfftiget
Sågequarn bruka? här wnder sätes
gården i Sätela sochn  specificerat fol: 38.

2 Quarnagården hemman                           ½
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde alz                                                 3 2/5
                                           Höö                                                           8
Ittem brukas Kropahagen her wnder, Höö                                           4

3 Giäddewijk hemman                               1/2(?)
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde alz                                                 4 1/5
                                           Höö                                                           16
4 Kryken ett nybygges hemman
                     Ränter smör                         1 pund                                                     
                     Wtsäde alz                                                 1 4/5
                                           Höö                                                           8
        Een?äde sand och mull jordh.
5 Rydh hemman                                         1/4
                     Ränter smör                         1 pund
                     Wtsäde alz                                                 3 3/10
                                           Höö                                                           10
       Een?äde suart mylla jordh
       Till förbemälte hemman ähr nötorfftig
       skoogh till giärzle och brännemark
       aff öffuerheeten på slådtz skogen
       vndt att bruka till gårdzens tarf
       Mulebete i skogen godt.


[1] Skion ms

[2] Räntar ms

[3] Trediggzträde ms

[4] ser eg. mer ut som Kolfuen