Öresten:20(Rubrik:) Marckz häradt

<Notarum Explicatio>

                                                                                      Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Segerszåås hemman                                   1
                     Ränter smör                         4 pund
Vtsäde           {brukat          6 ½                                      6 4/5
                      obrukat         3/10
                     Höö                                                                                14
Humble gårdz stänge                                  100
Een?äde ähr och suartmylla jord.
Quarn gångande hööst och wåår.
Skogh till giärzle och bränne
mark nötorfftigh.
                     Mulebete godt.


(Karttext:)

Falghulta egor
Liunghbacke
Maa engh
Hård walz engh
Maa eng
Stagh walz engh
Betes hage medh biörke skogh
Betes hage med eeke skoogh doch några parker som bärgias
Vddarydz egor möta