Öresten:21(Rubrik:) Örby sochn

Notarum Explicatio

                                                                                      Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Wddaredh hemman                                    1
                     Ränter smör                         pund
Vtsäde           {brukat          6 ½                                      6 4/5
                      obrukat         3/10
                     Höö                                                                                20
Een?äde mull och miäla jordh.
Skogh till giärzle och bränne
mark godher ittem ållon skoog
på bya skogen medelmåtigh.
                     Mulebete godt.


(Karttext:)

Maa engh
Onyttig måse
Liungh backe
Liung och hårdh walz engh
Engh
Hårdh walz engh
Betes hage medh biörke skogh
Liungh backe
Staag walz engh
Onyttigh måse