Öresten:22(Rubrik:) Marckz härad
 
Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Åhlbäck hemman                                       1/2
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde alz                                                 3 4/5
                                           Höö                                                           16
Een?äde suartmylla och moo jord.
Mulebete och brännemark
                     medelmåtigh.
Fiske watn ringa.


(Karttext:)

Liungh
Backe
Maa engh
Staaghwalz
Onyttigh må?e
Onyttigh må?e
Liungh och hård walz eengh
Eengh
Betes hage
Maa engh
Betz marck