Öresten:23(Rubrik:) Örby sochn
 
Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Kåålskulla hemman                                    1
                     Ränter smör                         3 pund
                     Wtsäde alz                                                 5 3/5
                                           Höö                                                           16
Een?äde suartmylla och
stenigh jordh.
Quarn gångande hööst och
                     wåår
Fiske watn medelmåtigt
Giärzle och brännemark
                     nötorfftigh
Mulebete medelmåtigt.


(Karttext:)

Betes hage medh liungh och bärgh[1]
Betes hage
Tookhulta ägor möta.
Kåålskulla
Onyttig må?a
Sanck engh
Betes mark
Hård walz engh medh eeke skogh
Sanck eengh


[1] bargh  ms