Öresten:24 
Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äd<e>      Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Liunga hemman                                          1/2
                     Ränter smör                         1 pund
                     Wtsäde alz                                                 4 3/10
                     Höö i giärdet                        3}                                        10
                     Höö i vth eengarna               7                                         
Een?äde sand och mull jordh.
Quarn öde fordom gångande
hööst och wåår.
Ållon skogh nötorfftigh[1]
Mulebete godt.


(Karttext:)

4 la?
3 laa?


[1] notorfftigh ms.