Öresten:25


 
Effterskrefne
hemman
ähre affmätte i Kinna sochn.


Welingstårp                          folio 27
Salgutzredh                          folio 28
Kinnabacka                         folio 29
Kinna by                              folio 30