Öresten:26-27Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Welingstårp skatte hemman  1
                     Ränter smör                         2 pund
Wtsäde          {brukat          7 2/5                                    7 7/10
                      obrukat         3/10
                     Höö                                                                                16
                     Humble gårdz stänge            200

Een?äde mull och grund lehr jordh
Quarn gångande hööst och wår
Timber giärzle och brännemark
på A?bärgz skogh nötorfftig
Mulebete medelmåtiget.


(Karttext:)

Måsig tuffuig engh
Hård walz engh
Hårdh walz eengh
Tufuigh hård walz ängh
Må?igh hård walz eengh
Hård walz eengh
Betz hage