Öresten:28


 
(Rubrik:) Marckz häradt
 
Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Salgutzred hemman                                    1
                     Ränter smör                         6 pund
Wtsäde          {brukat          5 4/5                                    6 1/10
                      obrukat         3/10
                     Höö                                                                                16
                    
Een?äde suartmylla jordh
Sochne skogh till timber
Giärzle suedie och bränne
mark nötorfftigh.
Mulebete medelmåtigt.


(Karttext:)

Öde
Öde
Maa eng
Betes hage
Sanck hård walz engh