Öresten:29(Rubrik:) Örby sochn

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Kinnabacka skatte hemman  1
                     Ränter smör                         2 pund
Wtsäde          {brukat          8 2/5                                    8 3/5
                      obrukat           1/5
                     Höö                                                                                35
                    
Een?äde mull och suugh jordh
Sochne skogh till timber giärzle
och brännemark nötorfftig
Fiske watn ringa.
Mulebete medelmåtiget.


(Karttext:)

Klåckedals egor
Betes hage
Hulta egor möta
Betes hage
Hulta egor möta
Engh
Måsig skiön walz engh
Hulta egor
Hulta egor
Betes marck
Betes hage
Kinna enge gärde möter.
Hoordaz egor möta.