Öresten:30-31(Rubrik:) Markz häradt Kinna sochn

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
1. Storagården i Kijnna hemman                 1
                     Räntor smör                         8 pund
                     Vtsäde[1]{brukat 14 1/2                               16 2/5
                                   obrukat 1 7/10
                     Höö                                                                                30
2. Gunnesgård ibidem skatte 1
                     Ränter smör                         2 pund
                     Vtsäde {brukat 7 1/2                                 12 3/5
                                   obrukat 5 1/10
                                   Höö                                                                  20   
3. Häer Jons gård ibidem skatte                 1
                     Ränter smör                         2 pund
                     Vtsäde{brukat 3 1/5                                  6 3/5
                                  obrukat 3 2/5
                      Höö                                                                                12
4. Sanden ibidem hemman                          ½
                     Ränter smör                         2 pund
                     Vtsäde{brukat 4 2/5                                  5 1/5
                                  obrukat 4/5
                     Höö                                                                                10

Een?äde sand och suartmylla jordh.
Sochne skogh till timber giärzle och
brännemark godher.
Fiske watn i åhnan ringa.
Mulebete medelmåtiget.


(Karttext:)

Öde
Engh


[1] Vtsade ms.