Öresten:33Effterskreffne
hem man
ähra affmätte i Sätela sochn

                     Håffuet                                 folio 34
                     Boszgården                          folio 38
                     Bråta                                   folio 37
                     Härkyla                                folio 40
                     Hestra                                  folio 36
                     Almered                               folio 41
                     Sätelaheede}                       folio 42: 43
                     Börsagården
                     Lundagården}                      folio 44
                     Lilla gården
                     Floghult                                folio 46
                     Töråhs                                 folio 45
                      Bueåhs                                 folio 48
                      Ramsiöhult                           folio 49
                      Kiärszgiärde   folio 50
                     Hästebacken                        folio 51
                     Giädhult                               folio 52
                     Kråkered                             folio 53
                     Hulta                                    folio 54
                     Håkenkyla                           folio 56
                     Rya                                      folio 58