Öresten:34-35(Rubrik:) Markz häradt Sätela sochn
 
Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äd<e>      Höö
                                                                                       tun<n>or        laa?
Håffuet ähr 3 hemman
Een?äde mull och lehr jordh.

1. Norregården hemman                            1
                     Ränter smör                         3 pund
                     Wtsäde alz                                                 7 2/5
                      Höö                                                                               20
                    
2. Mällan gården hemman                          1
                     Ränter smör                         3 pund
                      Wtsäde alz                                                 6 4/5
                     Höö                                                                                20

3. Södergården hemman                            1
                     Ränter smör                         3 pund
                      Wtsäde alz                                                 6 1/10
                     Höö                                                                                16
                     Humble gårdz stänge            300
Fööre skough till timber giärzle
suedie och brännemark godher.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Hård walz
Här möter Boo?gårdz egor
Måsigh tuffuig eng medh [medh] liungh och fööre busker
Betes marck
Beteshage
Tuffuig eng
Betes hage
Betes hager
Wäster
Söder
Öster
Noor
Eng[1]
Betes hage[2]
Scala ulnarum
Fåre bärgz egor möta.
Måsigh hårdh walz engh
Betes marck medh eeke skogh
Tuffuigh hårdh walz engh
Tuffuigh hårdh walz eengh medh eeke skogh
Engh
Sanck engh med skogh
Engh
Betes marck
Betes hage medh bärgh och gran skogh


[1] otillräcklig kopia

[2] otillräcklig kopia