Öresten:36(Rubrik:) Markz häradt
 
Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Hestra hemman                                          1
                     Ränter smör                         3 pund
                     Wtsäde alz                                                 5 3/5
                      Höö                                                                               10
                    
Een?äde mull sand och moo
                     jordh
Quarn öde fordom gångande
hööst och wåår.
Ållon skoug på Giäkesdall
Brännemark och mulebete
ringa.


(Karttext:)

Här möter Strömma egor[1]
Quarn öde
Skiön walz engh
Tuffuigh stagh walz engh
Liungh och tuffuigh marck medh små biörke busker
Sanck tufuigh engh medh biörke busker
Strömma egor möta
Stagh walz engh
Hård walz engh
Lyder till Strömma gårdh
Kiäringaskiedz egor möta
Betesmarck doch några parker som kunna bärgias
Vtmarken möter


[1] r i egor dolt av rubriken