Öresten:37(Rubrik:) Sätela sochn

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äd<e>      Höö
                                                                                       tun<n>or        laa?
Bråta hemman                                            1/2
                     Ränter smör                         3 pund
                     Wtsäde alz                                                 4 3/10
                      Höö                                                                               20
                    
Een?äde suartmylla jordh
Gran och före skough till
timber giärzle suedie och
brännemark godher
                     Mulebete godt.


(Karttext:)
Här möter Boo?gårdens egor
Måsig tuffuigh hård walz engh
Hiordfall
Tuffuigh hård walz engh
Hård walz eng medh eeke skogh
Betes hage medh gran och eeke skogh
Här möter Biörlanda egor.