Öresten:38-39(Rubrik:) Marckz häradt Sätela sochn

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?ä<de>      Höö
                                                                                      tun<n>or        laa?
Booszgården hemman                                1
                     Ränter smör                         7(?) pund
Wtsäde i          giärdet A                            5 1/2
                     {giärdet B}                          9 4/5              15 3/5                                   
                       Wreten                              3/10
                     Höö                                                                                50
Humble gårdz stänge                                  200
Een?äde lehr och suartmyllajord
Såågh[1] och skualtequarn gångande
hööst och wåår.
Ålle och laxefiske nötorfftigh.
Gran och före skogh till
timber giärzle suedie och
brännemark godher.
Mulebete godt.                    


(Karttext:)
Skön[2] walz engh
Betes hage
Hård walz engh
Måsigh tuffuig engh medh ale skoger
Tuffuig
Skön walz eng
Betes hage medh fööre busker
Bråta egor möta.
På denna sijdan möter vtmarken
Wäster
Söder
Öster
Noor
Såge[3] quarn
Quarn
Måsig tuffuig hård walz engh medh små böreke[4] skoger
På denna sijdan möter håfuetz egor
Scala ulnarum


[1] Såagh ms.

[2] Skon ms.

[3] Sage ms.

[4] biörke? bökeke?