Öresten:40


 
Notarum Explicat<io>
                                                                                       Vt?ä<de>      Höö
                                                                                      tun<no>r        laa?
Härkyla hemman                                        1/2
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde alz                                                 5 1/2
                     Höö                                                                                18
Een?äde suartmylla jord
Fiske watn i åhnan
                     ringa.
Mulebete nötorfftigh


(Karttext:)
Tuffuig engh
Härkyla
Skön walz engh
Engh
Hård walz engh
Engh