Öresten:42-43


 
(Rubrik:) Marckz häradt Sätela sochn

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äd<e>      Höö
                                                                                      tunnor            laa?
1. Börsagården i Sättella                             1
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde alz                                                 5 3/10
                     Höö                                                                                20
2. Sättella heede skatte hemman                 1
                     Ränter smör                         2 pund
   Wtsäde      {brukat          14 1/10}                              15
                      obrukat              9/10
                     Höö                                                                                25
                     Humble gårdz stänge            300

A. Ähr e(?)en eng lyder till Lundagården
i Sätela                                                      höö                                      1

B. Ähr e(?)en ängh lyder till lilla gården
ibidem                                                       höö                                      1

Een?äde suart mylla jordh.
Timber gärzle och brännemark.
Ållon skogh på Lygneren nötorfft<igh>
Mulebete ringa.


(Karttext:)

Hård walz engh
Wäster
Söder
Öster
Noor
Öde
Engh
Öde
Skattegården
Skiön walz engh
Vht jord
Måsigh hård[1] walz eengh
Hårdh walz eengh
Måsig hård walz eengh
Betes marck
Hårdh walz engh
Tuffuig engh
Tuffuigh engh
Tuffuig engh
Hårdh walz eeng
Måsigh och tufuigh eengh
Öde
Scala ulnarum


[1] hard ms.