Öresten:44Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
1. Lundagården i Sätela
                     hemman                               1/2
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde alz                                                 3 3/5
                     Höö                                                                                10
Een ängh med A noterat fo                                                                    1
2. Lilla gården ibidem                                 1/2
                     Ränter smör                         pund
                     Wtsäde alz                                                 2 3/20
                                           Höö                                                           6
Een?äde  suartmylla jordh.
Fiske watn Lygnen
                     medelmåtiget[1].
Timber skogh gärzle och
brännemark.
Ållon skogh nötorfftigh.
Mulebete ringa.


(Karttext:)
Skiön walz eengh
Hård walz eengh
Hård walz eengh
Lille Lacus
Skiön walz eengh
Präste gården
Eengh
Tufuigh eengh
Eengh


[1] medelmatiget ms.