Öresten:45(Rubrik:) Sätela sochn

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äd<e>[1]     Höö
                                                                                       tun<n>or        laa?
Töråhs hemman                                         1
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde[2] alz                                               4 1/5
                     Höö                                                                                16
Een?äde suart mylla sugh och
                     hallegrund jordh.
Timber aff eek, giärzle
och brännemark på Lygnenz
skogh nötorfftigh.
Fiske watn i Lygneren
godt.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Måsig hård[3] walz
Wästra Törå?a egor möta
Vtmarken, Lyngnereds skogh möter.
Betes hage
Stenig måsig hårdh walz eengh medh eeke skogh
Hård walz engh medh eeke skogh
Södher Törå?a egor möta.
Betes hage


[1] vt?ad ms.

[2] Wt?ade ms.

[3] hard ms.