Öresten:46-47(Rubrik:) Markz häradt Sätela sochn.

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Floghult ähr 2 hemman.

1. Östergården skatte hemman                   1
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde[1] i {giärdet 13 2/5 tunnor}             14 7/10
                                         wreten  1 3/10 tunnor
                     Höö                                                                                30
                     Humble gårdz stänge            300
                     4 st. quarnar gångande hööst och wår
2. Wästergården hemman                           1
                     Ränter smör                         4 pund
                     Wtsäde i {giärdet 9 2/5 }                           9 1/2
                                      wreten  1/10
                                           Höö                                                           25

Till förbemälte hemman ähr timber skogh
aff eek ittem ållon skogh på
Lygneredz skogh.
Fiske watn i Lygnen godt.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Vtmarken
Sanck eng medh biörck och eke skogh
Sand reffuell
Hård walz eng medh eeke skogh
Lygnen lacus
Quarn
Quarn
Sanck måsigh engh medh ha?ell och ale skogh
Betz marck
Scala ulnarum
Noor
Öster
Söder
Wäster
Skiön walz eengh
Bärgh
Vtmarken
Betes marck
Måsigh hård walz eengh medh eeke skogh
Stenigh hård walz eengh medh eeke skogh
Vtmarken


[1] Wtsade ms.