Öresten:48(Rubrik:) Markz här<a>dt

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Bueråhs hemman                                        1/4
                     Ränter smör                         1 pund
                     Wtsäde {brukat 2 3/10}                            2 1/2
                                    obrukat  1/5
                                           Höö                                                           10
Humble gårdz stänge                                  100
Een?äde sug och suartmylla jord
Fiske watn i Lygneren godt.
Skogh till timber gärzle och
brännemark[1] nötorfftigh.
Ållon skogh nötorfftigh.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Sanck måsigh engh medh gran och biörke skogh
Hård walz engh
Lygnen lacus
Betes marck medh gran och biörke skogh
Skön walz engh


[1] brannemark ms.