Öresten:49(Rubrik:) Sätela sochn

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Ramsiöhult hemman                                   1/4
                     Ränter smör                         1 pund
                     Wtsäde alz                                                 1 3/5
                                           Höö                                                           12
                     Humble gårdz stänge            100
Een?äde mull och miäla jordh.
Fiske watn nötorfftiget
Skogh till timber giärzle och
brännemark godher.
Ållon skogh nötorfftigh
                     Mulebete godt.


(Karttext:)

Rampa Lacus
Betes hage medh eeke skogh
Liung och hård walz engh medh eek och biörke skogh
Sanck engh
Liung och hård walz engh
Betes marck
Noor
Wäster
Söder
Öster