Öresten:50-51Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunn<o>r        laa?
1. Kiärszgiärde hemman                           1/2
                     Ränter smör                         2 pund
Wtsäde {brukat 3 1/5 tunnor}                                         5 4/5
              obrukat 2 3/5 tunnor
                                           Höö                                                           20
Een?äde[1] öhr och suartmylla jord
Fiske watn nötorfftiget.
Skogh till timber giärzle, suedie
och brännemark godher.
Mulebete medelmåtiget


(Karttext:)

Oxe Lacus
Betes marck
Noor
Wäster
Öster
Söder
Liungh backe
Sanck eng
Vbhultz egor möta
Öde
Öde
Öde
Måsigh hård walz eng med eeke skogh
Öde
Öde
Öde
Öde
Måse[2]
Måse
Lundz egor i Haland möter.
Liungh och hård walz eengh
Tuffuig stagh walz eengh
Liungh och hårdh walz eengh
Onyttigh må?e
Scala ulnarum

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunn<o>r        laa?
2. Hästebacken hemman                            ¼
                     Ränter smör                         1 pund
                      Wtsäde alz                                                 3 1/5
                                           Höö                                                           16
Een?äde och suartmylla
                     jordh
Fiske watn medelmåtigt
Timber giärzle suedie och
brännemark godher.
Ållon skogh medelmåtig.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Ingh Lacus
Betes marck medh eek och graan skogh
Sanck eengh med biörke busker
Betes marck
Sanck eengh
Må?igh hård walz eengh
Träsk och kiär medh gran skogh
Betesmarck med gran skogh
Gran backe


[1] Een?ade ms.

[2] Mase ms.