Öresten:52Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äd<e>      Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Giädhult hemman                                       ½
                     Ränter smör                         4 pund
                     Wtsäde alz                                                 3 3/5
                                           Höö                                                           12

Een?äde sand och suartmylla
jord.
Quarn gångande hööst och wår
Ålle fiske medelmåtiget
Timber giärzle suedie och
brännemark godher.
(Utanför rutan:) Mulebete godt.


(Karttext:)

Öre Lacus
Ing Lacus
Ålfiske
Quarn
Engh
Hård walz eengh
Betes hage med bärgh och gran skogh
Betes marck med bärg och gran skogh
Ing Lacus
Betes marck med bärg och gran skogh
Hård walz eengh medh biörk och gran skogh
Ing Lacus