Öresten:53Notarum Explicatio
                                                                                                             Vt?äde           Höö
                                                                                                            tunnor            laa?
Kråkered skatte                                                              1
                     Ränter smör                                               6 pund
                     Wtsäde          brukat            12 4/5
                                           obrukat          2/5                                       13 1/5
                                                                Höö                                                           26


Een?äde öhr och suartmylla
jord doch ibland miäla jord
Quarn gångand<e> hööst och wåår
Fiske watn ringa.
Skogh till timber giärzle suedie
och brännemark godher.
F.
(Utanför rutan:)
F. Såge quarn wedh Ingsiöen
gångande hööst och wåår.
Åle fiske der sammestädes
nötorfftiget.
Ållon skogh medelmåtigh.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Liungh marck
Måsigh hård walz engh
Sanck tuffuig engh
Öde
Öde
Öde
Sanck eengh
Måsig hård walz eng medh eeke skogh
Nor Wäst Söder Öster