Öresten:54-55(Rubrik:) Markz häradt Sätela sochn

Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Stora Hulta[1]                        1
                     Ränter smör                         8 pund
                     Wtsäde { brukat 18 }                                19 1/5
                                    obrukat 3/5
                     Höö                                                                                50
Een?äde sand och suartmylla jord
Såge[2] quarn gångande hööst och
                     wåår.
5 st. schualte quarner gångande
hööst och wåår.
Timber skogh giärzle suedie och
brännemark godher.
Fiske watn ringa
Mulebete godt.


(Karttext:)

Quarn
Quarn
Quarn
Quarn
Engh
Nygårdens egor möta[3].
Sanck tuffuigh stagh walz eengh
Hårdh walz engh
Betes marck
Onyttig måse och träsk
Betes hage medh små skogh
Hård walz eengh
Hulta egor
Scala ulnarum
Quarn
Quarn
Gunnelumz egor möta
Hård[4] walz engh
Biörlanda eegor möta
Hiord fall
Hård walz engh med biörek eene och lynne busker


[1] Härefter skatte överstruket ms.

[2] Sage ms.

[3] mota ms.

[4] Hard ms.