Öresten:56Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äd<e>      Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Håkenkyla ähr 2 hemman.
Een?äde suartmylla jord

1. Östergården skatte                                 1
                     Ränter smör                         6 pund
                     Wtsäde alz                                                 9 4/5
                                           Höö                                                           30
Quar<n> gångande hööst och wåår

2. Wästergården skatte                              1
                     Ränter smör                         2 pund
Wtsäde          brukat            13 1/10                                13 9/10 felräknat för 7/10
                     obrukat          3/5
                     Höö                                                                                40
                     Humble gårdz stänge            600
Ålefiske nötorfftiget
2 st. quarnar gångande hööst och wår
Ittem fiske watn i åhnan medelt
Mulebete godt.


(Karttext:)

Här möter Rya egor
Onyttig måse
Hård walz engh                   
Hård walz engh
Tuffuigh maa engh
Sättella egor möta
Betes marck
Skiön walz eengh
Quarn
Quarn
Quarn
Quarn
Till mällan gården i Heede
Öde
Öde
Nota Bene Skatte gårdens i Sätella[1]
Sanck och måsig hård walz engh
Betes mark
Nota Bene
Lyder till skatte gården[2] i Sätella
Smältrydz egor


[1] Satella ms

[2] garden ms