Öresten: 58-59



(Rubrik:) Markz häradt Sätela sochn

Notarum Explicatio

Rya ähr 4 hemmen
Een?äde sand och suart mylla jordh
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
1. Nedergården skatte hemman                  1
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde { brukat 8 tunnor } 9 3/5
                                    obrukat  1 3/5
                                    Höö                                                                  25
                     Humble gårdz stänge            400
                     Quarn gångande hööst och wåår

2. Öffuergården Skatte hemman                 1
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde { brukat 14 1/2 }                          15 1/10
                                    obrukat     3/5
                                   Höö                                                                  25
                     Quarn gångande hööst och wåår.

3. Stens gård frelse till Påtårp hemman        ¼
                     Ränter smör                         1 pund
                     Wtsäde alz                                                 3 3/10
                                           Höö                                                           12

4. Hälgie i Rya hemman                              ½
                     Ränter smör                         2 pund
                      Wtsäde alz                                                 5 9/10
                                           Höö                                                           14
Quarn öde[1] fordom gångande hööst och wåår
Ållon skogh på Örså?en nötorfftig
Timber skogs giärzle och brännemark
                     godher.
Fiske watn i Öresiö och i åhnan.
                     Mulebete godt.


(Karttext:)
Betes hage medh eene busker
Håkenkyla egor möta
Hård walz eng
Skiön walz eengh
Onyttig måse
Öde
Lindh
Liungh och hård walz eengh
Wäster
Söder
Öster
Nor
Må?igh hård walz eengh
Betes marck med liungh och biörke skogh
Sanck eengh
Söder hulta eegor möta
Öde
Liungh marck medh biörke skogh
Hård walz eengh
Scala ulnarum


[1] ode ms.