Öresten:6


(Rubrik:) Marckz häradt
 
Notarum Explicatio                                                    Vtßäde           Höö
                                                                                      tunnor            laaß
1. Anders Larsons gårdh i Haby                 ½
                     Ränter smör                         3 pund
                     Wtsäde alz                                                 5 1/5             
                     Höö                                                                                 16
2. Skåkagården ibidem skatte 1
                     ränter smör                          2 pund
  Vtsäde  {brukat  8 1/10}                                              8 2/5
                 obrukat 3/10
                                                Höö 14                                                 26                 
  3 st. ängar wed walingstorp Höö 12
3. Flogagården ibidem hemman ½
                     Ränter smör   3 pund(?)
      Vtsäde    brukat 2 3/10                       4 1/10
                     obrukat 1 4/5
                     Höö                                                                                 12

Eenßäde sand och suartmylla jordh
Fiske watn i åhnan ringa.
Ållon skoogh och brännemark på
skiädenne(?) skogh nötorfftig.
Mulebete ringa.


(Karttext:)

Öde
Öde
Öde