Öresten:62Notarum Explicatio
                                                                                       Vt?äde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?

Nolbacka hemman                                     1
                     Ränter smör                         2 pund
                     Wtsäde i {giärdet A 3 tunnor}                   6 1/5
                                      giärdet B 3 1/5 tunnor
                                           Höö                                                           20
                     Humble gårdz stänge            300
Een?äde öhre och suartmylla jordh.
                     Quarn gångande hööst och wåår
Sochne skogh till timber giärzle suedie
och brännemark ittem ållon skogh
aff eek och book godher.
                     Mulebete nötorfftiget


(Karttext:)
Hy?na egor möta
Fryares egor
Nolbacka
Hård walz eng med eke skogh
Vtmarken
Betes hage
Vtmarken
Noor
Wäster
Öster
Söder
Här möter ny betes hage som hy?na åboande intaget hafua