Öresten:63Notarum Explicatio
                                                                                       Vtsäde           Höö
                                                                                      tunnor            laa?
Wästra Wijk hemman                                ¼
                     Ränter smör                         1 pund
                      Wtsäde alz                                                 2 9/10
                                           Höö                                                           12
                     Humble gårdz stänge            100
Een?äde öhre och suartmylla jord
                     Fiske watn nötorfftigh
Skogh till timber giärzle suedie
och brännemark, ållon skough
aff eek och book
                     nötorfftigh
Mulebete nötorfftigh


(Karttext:)

Lilla Hule Lacus
Betesmark
Östra Wijkz egor möta
Hård walz engh
Hård walz engh
Hård walz engh
Betes hage
Liung och hård walz eengh