Öresten:64Notarum Explicatio

                                                                                                                                                       Vtßäd<e>      Höö
                                                                                                                                                       tunnor            laaß
Öster Wijk hemman                                   ½
                     Ränter smör                         2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                      3 1/20           
                                                                Höö                                                                                                                            8

Eenßäde öhr och suart
mylla jord
Timber skogh, ållon
skogh nötorfftigh
Fiske watn notorfftiget
Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes hage
Betes hage
Måsig stenig hård walz engh
Noor Öster Söder Wäster
Sanck engh
Hård walz engh
Betes mark
Hård walz eng
Betes mark
Betes hage
Lilla Hole Lacus