Öresten:65Notarum Explicatio

                                                                                                                                                       Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                        tunnor            laaß
Höökåhs hemman                                      ½
                     Ränter smör                         2 pund
                      Wtsäde alz                                                                                            4 3/10
                                                                Höö                                                                                                                            10

Eenßäde öhr och suartmylla jord
och myket hallegrund åker och
eengh.
Skog till timber giärzle suedie och
brännemark godher.
Fiske watn i Store Hoolsiöen.
Mulebet medelmåtiget.


(Karttext:)

Vtmarken
Betes hage doch några parker som bärgias
Måsigh stenig hård walz engh doch ibland betz marck
Stora Höckåßa egor
Vtmarken
Betes hage
Vtmarken