Öresten:66-67
Notarum Explicatio

                                                                                                                                                       Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                        tunnor            laaß
Lyagärde hemman                                      1
                     Ränter smör                         3 pund
Wtsäde alz                                                                                                                  7 9/10
                     Höö                                                                                                                                                                        20
                     Humblegårdz stänge             600
Ensäde suart mylla och mycket
                     stenigh åker.
Quarn gångande hööst och wåhr.
Fijske watn nötorfftigt.
Skoog till timbber gärdzle suedie
och brännemar[e]kh nötorfftigh.
Ållonskoog aff eek ringa.
Mulle beete nödtorfftigt.


(Karttext:)

Scala ulnarum
Vtmarken
Skiänningare egor möta
Betes hage medh bärg, biörk och gran skogh
Stenig hård walz engh
Betes hage
Noor
Wäster
Söder[1]
Öster
Stora Hule Lacus


[1] Soder ms