Öresten:68Notarum Explicatio

                                                                                                                                                       Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                        tunnor            laaß
Skiämningared hemman        1
                                           Ränter smör   3 pund
                                            Wtsäde alz                                                                      4 2/5
                                                                Höö                                                                                                                            16

Eenßäde suart mylla jordh
½ quarn gångande hööst och
wåår
Skogh till timber giärzle suedie
och brännemark nötorfftig
Mulebete godt.


(Karttext:)

Gunnestorpa egor
Betes mark
Betes mark
Sanck engh
Betes mark
Hård walz engh medh eeke skogh
Eengh
Suenßhulta egor
Betes hage
Stenigh hård walz eengh
Maa engh
Betes hage medh gran och biörke skogh
Bönåssa egor möta