Öresten:69Effterskreffne hemman ähra affmätte i Säglora sochn

Lundzbärgh                                                                     folio 70
Booszgården                                                                   folio 71
Jon Håkensons gård i Säglora                    folio 72
Tranhult                                                                                                 folio 73
Booghryd                                                                                              folio 74
Säglered                                                                                                folio 75-76
Huuludh                                                                                                folio 77
Koerhult                                                                                                folio 78
Ingeszhult                                                                                              folio 79-80
Giäddered                                                                                             folio 81
Bosenähs                                                                                              folio 82, 83, 84