Öresten:7


(Rubrik:) Örby sochn

Notarum Explicatio

                                                                                      Vtßäde           Höö
                                                                                      tunnor            laaß
Hulta quarn  medh deeß ägor
ränter anuull(?) spannemål   16 tunnor
                     Wtsäde alz                                                 2 3/5
                     Höö                                                                                 16
Eenßäde mull och sand jordh
   Fiske watn  i stora åhnan
A.  Skieppers Eengen benämdt
                     Ränter smör                         2 pund
                     Höö                                                                                 8
Och brukaß vnder präste

gården i Örby för sin

pålagda ränta som

förmält ståår
Laxefisket brukas vnder
Öresteens säthes gårdh.       (Karttext:)

Dala egor möta
Haby egor möta
Bärande hård walz engh
Hårdh walz Engh medh små enebusker
Laxefiske