Öresten:70Notarum Explicatio

                                                                                                                                                       Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                        tunnor            laaß
Lundzbärg hemman                                    1
                     Ränter smör                         3 pund
                      Wtsäde          brukat 4 3/5                         5 1/10
                                                                obrukat 1/2
                                                                                      Höö                                                                                                      16

Eenßäde mull och sandh jordh
½ quarn gångande hööst och wåår
Timber giärz suedie och bränne
mark godher
Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Betes marckz
Dy och maa engh
Öffuergårds egor
Stag och hård walz engh
Crone gårdens
Cronegårdz egor
Öfuer gården till Cronan
Crone
Crone
Crone
Betes hage medh bärg liungh och dy måßar och lyder till båda gårdarna
Crone
Öde
Crone
Crone gårdz egor
Scala ulnarum