Öresten:71Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                              Vtßäde                      Höö
                                                                                                                                                                              tunnor                      laaß
Booszgården i Säglora hemman                 1
                      Ränter smör                                               8 pund
                      Wtsäde alz                                                                                                                  11 4/5
                                                                                       Höö                                                                                                                            40

Eenßäde sand och mull jord.
Quarn gångande på
vtmarken hööst och wåår.
Ittem strömmen fordom
hiull och såge quarn ßåßom
finnes noterat folio <…>[1] och
hafua varit gångande
åhrligen.
Fiske watn ringa.
Fööre skogh till timber
giärzle suedie och bränne
mark godher.
Mulebete medelmåtiget.


(Karttext:)

Hård walz engh
Präste gården
Cronans
Cronans
Vnder Öresteen
Noterat fol <…>[2]
Skiön walz eengh
Cronans
Crone hemmans egor
Hård walz engh
Tuffuigh eengh
Hård walz eengh
Tuffuigh staagh och hård walz eengh
Betes hage
Maa och skiön walz eengh
Betes marck
Nor Wäster Öster Söder
Tuffuigh stagh och hård walz eengh
Betes mark


[1] Foliohänvisning saknas ms

[2] Foliohänvisning saknas ms