Öresten:72Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Joen Håkensons gård i Säglora hemman    1
                     Ränter smör                                                                     3 pund
                      Wtsäde alz                                                                                                                                        6 2/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       20

Eenßäde mull och sandh jordh.
Fööre skogh till timber giärzle
suedie och brännemarck godher.
Fiske watn ringa.
Mulebete medelmåtiget.


(Karttext:)

Hårdh walz engh
Skiön walz engh
Här emällan ähra de andre hemmanetz egor belägna
Vtmarken
Präste gården
Cronans
Cronans
Boosz gården