Öresten:73Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Tranhult hemman                                                                                   1
                     Ränter smör                                                                     3 pund
                      Wtsäde alz                                                                                                                                        4 3/5
                                           Höö                                                                                                                                                                                             20

Eenßäde sandh och mull jordh
Quarn gångande hööst och wår
Fiske watn medelmåtiget
Skogh till timber giärzle suedie
och brännemarck godher
Mulebete godt.


(Karttext:)

Vtmarken
Betes hage
Åhredz egor
Hård walz engh
Liungh och hård walz engh
Skiön walz engh
Hård walz eengh
Betes marck
Sägleredz egor