Öresten:74Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Booghryd hemman                                                                                 1
                     Ränter smör                                                                     4 pund
                                                                giärdet            7 1/10           
                      Wtsäde i        wreten A        1/10                                                                                7 9/10                                                                                                  
                                                                wreten B        3/5
                                                                wreten C        1/10
                                                                Höö                                                                                                                                                                       20

Humble gårdz stänge                                                                             200
Eenßäde mull och sand jordh.
Skogh till timber giärzle suedie
och brännemarck godher
Fiske watn ringa
Mule bete medelmåtiget


(Karttext:)

Betes hage
Eengh
Lacus
Eengh
Liungh marck
Liungh och hård walz engh
Skraperedz egor möta.
Betes hage
Maa engh