Öresten:75-76Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Sägleredh ähr 3 hemman
                     Wtsäde till hele byen
Eenßäde sand mull och öhr jordh

1. Norregården hemman                                                  1
                     Ränter smör                                                                     4 pund
                      Wtsäde          brukat 4 1/20                                                                  4 9/20
                                                                obrukat 2/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       16

2. Mällan gården vnder Cronan                                        1
                     Ränter smör                                                                     4 pund
                      Wtsäde alz                                                                                                                                        5 2/5
                                           Höö                                                                                                                                                                                             20

3. Söder gården hemman                                                 1
                     Ränter smör                                                                     4 pund
                     Wtsäde          brukat 3 9/10                                                                  4 1/10
                                                                obrukat 1/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                        16

Till denne förbemälte hemman finnas
een quarn till huar gårdh, öde såßom
fordom hafua warit gångande hööst
och wår
Fiske watn i åhnan ringa
Skogh till timber giärzle suedie
och bränne mark godher
Mule bete godt


(Karttext:)

Eng
Betes hage
Skön walz eng
Betes hage
Öde
Skiön walz engh
Öde
Öde
Liungh marck
Liungh och hård walz engh
Skiene walz engh
Liungh marck
Liung marck
Säglora egor
Skiön walz engh
Liungh backa
Liungh backe
Tranhulta egor
Vtmarken
Scala ulnarum