Öresten:77Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Huuludh hemman                                                             1
                     Ränter smör                                               2 pund
                     Wtsäde alz                                                                                                                                        3 ½
                                           Höö                                                                                                                                                                                             12
Humble gårdz stänge                                                        200

Eenßäde suartmylla jordh.
Quarn gångande hööst och
wåår.
Skogh till timber giärzle
suedie och brännemarck
godher.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Onyttig måse
Stenigh hård walz eengh
Onyttig måse
Tuffuig eng medh huita måse
Betes hage
Betes hage
Lynckeshulta egor möta
Träsk och kiär