Öresten:78Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Koerhult hemman                                                            1/2
                     Ränter smör                                               2 pund
                     Wtsäde alz                                                                                                                                        3 1/5
                                           Höö                                                                                                                                                                                             12
Humble gårdz stänge                                                        200
Eenßäde mull och öhre jord
Skogh till timber gärzle
suedie och brännemark
godher
Mulebete godt.


(Karttext:)

Liung och hård walz engh medh biörck och före skogh
Onyttigh måse
Stenigh hård walz engh
Vtmarken på alla sijdhor
Betes marck
Betes marck medh liungh och fööre skogh
Maa och kiär eengh