Öresten:79-80Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Ingeszhult hemman                                                                                 1
                     Ränter smör                                                                     3 pund
                      Wtsäde alz                                                                                                                                        4 tunnor
                                                                Höö                                                                                                                                                                       20

Eenßäde öhr och mull jord.
Och ibland hallegrund
åker
Denne noterade egor åker och
eengh blifuer myket förquafdh
af eeke skogh.
½ quarn gångande hööst och wåår.
Fiske watn ringa.
Skoght till timber giärzle suedie
och brännemarck godher.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Scala ulnarum
Stenig hårdh walz engh medh eke skogh
Träsk
Träsk
Betes marck
Onyttig måse
Inges Lacus
Betes mark öffuer gången medh eeke skogh
Betes hage öffuer wäxen medh gr[o]an och någon eeke skogh
Lönhulta egor